Class 1

Pos FEMA Name Nation Heat 1 Heat 2 Heat 3 Final
1 - Serhiy Kovalchuk UKR 239,744 238,190 - 239,744
2 - Mykola Lysenko UKR 238,939 239,125 - 239,125
3 - Vladimir Proskurin UKR 178,019 180,051 - 180,051
4 - Leonid Dvornizkiy UKR - - 150,735 150,735
5 - Viktor Lysenko UKR - - - -

Class 2

1 - Vladimir Smolnikov UKR 254,723 256,474 250,474 256,474
2 - Valeri Atovka UKR 233,541 240,985 - 240,985
3 - Andriy Abramyk UKR 235,996 - 240,969 240,969
4 - Stanislav Lyashenko UKR 209,040 - - 209,040
  - Vladimir Smolnikov UKR 236,265 245,931 254,633 -
  - Andriy Abramyk UKR - 240,054 - -
  - Valeri Atovka UKR 228,300 239,856 - -

Class 3b

1 - Irina Mykhailovich UKR 266,560 - - 266,560
2 - Taras Priadka UKR 250,788 - - 250,788
3 - Ihor Safiyanik UKR 247,204 - - 247,204
4 - Anton Mykhailyk UKR 233,673 - - 233,673
5 - Dmytriy Bilyk UKR 228,645 - - 228,645
6 - Igor Gydik UKR - - - -
  - Ihor Safiyanik UKR - - - -

Class 3

1 - Andrei Smolnikov UKR 275,853 264,200 - 275,853
2 - Leonid Dvornizkiy UKR 266,200 - - 266,200
3 - Andrei Yakimov UKR 239,974 - - 239,974
4 - Igor Drachenko UKR 227,477 230,280 - 230,280
  - Andrei Smolnikov UKR - 269,040 - -

Class 4

1 - Valeriy Vagin UKR 299,060 - - 299,060
2 - Andrei Smolnikov UKR 290,008 289,800 - 290,008
3 - Olexander Soroka UKR - 276,365 - 276,365
4 - Leonid Dvornizkiy UKR - - 266,466 266,466
5 - Anton Mykhailyk UKR 254,052 - - 254,052
6 - Vladimir Proskurin UKR 235,566 - - 235,566
7 - Roman Proskurin UKR - 231,478 - 231,478
8 - Volodymyr Tomilov UKR 254,052 213,800 - 254,052
9 - Oleg Mydgyn UKR - - - -
  - Olexander Soroka UKR 267,083 - - -
  - Valeriy Vagin UKR - - - -

Class 5

1 - Andrij Suhin UKR - 308,882 305,046 308,882
2 - Evgen Krachun UKR - - 290,635 290,635
3 - Vladimir Proskurin UKR 286,854 - - 286,854
4 - Andrei Yakimov UKR 279,115 - 274,869 279,115
5 - Sergij Hasanov UKR - - 265,609 265,609
6 - Roman Proskurin UKR 226,859 - - 226,859
  - Andrij Suhin UKR - - - -