Class 1

Pos Nr Name Nation 1 Heat 2 Heat Final
1 321 Shtefko, Michail UKR 231,738 - 231,738
2 210 Kirsanov, Alexander UKR 221,414 - 221,414
3 - Lysenko, Olga UKR 211,252 213,351 213,351
4 - Ljaschenko, Stanislav UKR - 210,577 210,577
5 - Lysenko, Viktor UKR - - -
6 - Golovko, Viktor UKR - - -

Class 2

Pos Nr Name Nation 1 Heat 2 Heat Final
1 623 Kostotschka, Alexander UKR 234,715 233,564 234,715
2 - Lysak, Yuri UKR - 228,722 228,722
3 636 Atovka, Valerij UKR 220,554 - 220,554
4 - Kirsanov, Alexander UKR 215,102 219,187 219,187
5 - Turin, Iwan UKR - 206,886 206,886
6 - Lysenko, Nikolaj UKR 149,610 199,432 199,432
7 - Ljaschenko, Stanislav UKR 146,805 176,688 176,688
  635 Kostotschka, Alexander UKR - - -

Class 3

Pos Nr Name Nation 1 Heat 2 Heat Final
1 809 Kostotschka, Alexander UKR 183,169 183,165 183,169
2 - Hristitschenko, Vasilij UKR 175,842 175,238 175,842
3 - Rudij, Maxim UKR 170,454 175,73 175,73
4 - Golubenko, Igor UKR 172,837 - 172,837
5 - Ljaschenko, Stanislav UKR 148,406 - 148,406
772 Kostotschka, Alexander UKR - - -

Class 4

Pos Nr Name Nation 1 Heat 2 Heat Final
1 726 Shepel, Pavel UKR 267,214 - 267,214
2 810 Lysak, Yuri UKR 239,465 260,37 260,37
3 466 Dratschenko, Igor UKR 244,808 257,99 257,99
4 - Hristitschenko, Vasilij UKR - 247,906 247,906
764 Myzenko, Igor UKR - - -
- Tkatschenko, Alexander UKR - - -
465 Dratschenko, Igor UKR - - -

Class 5

Pos Nr Name Nation 1 Heat 2 Heat Final
1 608 Lysak, Yuri UKR 303,919 - 303,919
2 808 Shepel, Pavel UKR 296,086 - 296,086
3 769 Tortschinskij, Edvard UKR 245,548 267,785 267,785
4 - Suvorov, Yuri UKR 229,98 - 229,98
  763 Lysak, Yuri UKR 184,83 - -
  764 Myzenko, Igor UKR - - -