1,5 cc  E-1
PosNameFEMANatHeat 1Heat 2Heat 3Result
1Viktor Lysenko327UKR237,273240,809244,483244,483
2Gabor Dobrocsi405H234,421241,284244,137244,137
3Mihaylo Shtefko321UKR235,42235,42
4Orest SavchynUKR187,868188,889188,889
5Igor JydikUKR173,881185,931185,931
6Valeriy SobchenkoUKR183,917185,128185,128
7Mihaylo FrolkinUKR68,91968,919
 Viktor Lysenko627UKR233,56
 Mihaylo Shtefko521UKR
2,5 cc  E-2
1Gabor Dobrocsi407H262,766262,766
2Tetyana AtovkaUKR246,619256,253256,253
3Endre Bogdan956H245,791248,283251,123251,123
4Valeriy Atovka639UKR240,758241,685241,685
5Igor SafiyanykUKR233,49233,49
6Andriy AbramykUKR225,584225,584
7Svitozar FurUKR209,979201,66209,979
8Yaroslav VasylynkaUKR195,325195,325
9Stanislav LyashenkoUKR149,197149,197
10Roman ProskurinUKR145,881145,881
11Vitaliy SobchenkoUKR106,684106,684
 Gabor Dobrocsi406H255,616
 Igor SafiyanykUKR231,878
3,5 cc  FEMA
1Werner Amend1056D241,148239,524238,977241,148
2Pavlo Shepel726UKR139,713173,619173,619
3Igor JydikUKR105,7167,737167,737
4Anatoliy SobkovUKR131,326136,944136,944
5 cc  E-4
1Myhaylo FrolkinUKR262,781262,781
2Oleksandr SorokaUKR247,372247,372
3Yuriy ZasimovUKR219,037222,379222,379
4Roman ProskurinUKR151,685151,685
10 cc  E-5
1Endre Bogdan550H321,883322,552324,699324,699
2Pavlo ShepelUKR280,934280,934
3Andriy SuhinUKR265,545265,545